Choď na obsah Choď na menu
 


Čo je konflikt?

7. 4. 2009

čo je konflikt

 

„Konflikt je priamy nesúhlas s myšlienkami alebo záujmami, boj alebo zápas, nepriateľstvo alebo opozícia.“/[1]

 

Konflikt je extrémna forma interakcie“/[2], stret protichodného správania, posto­jov, pocitov, potrieb, cieľov a presvedčení, pričom môže byť interpersonálny (medzi dvoma ľuďmi), alebo intrapersonálny (v rámci jedného indivídua).

 

Platnosť zákona konfliktov vyplýva z práva na vlastný názor, slobody slova a rešpektu k odlišnosti medzi ľuďmi.

 

Konflikt je v našej spoločnosti nevyhnutný a prirodzený. Môžeme ho vnímať ako pozitívny i negatívny jav. Má mnoho pozitívnych funkcií. Je napríklad zdrojom zmien, zabraňuje nečinnosti, podnecuje riešenie problémov, overuje a prehodnocuje vzťahy, uvoľňuje napätie.

 

Je známe, že čím sú vzťahy medzi konfliktnými stranami užšie, tým sa môže stať konflikt intenzívnejším. Je nevyhnutný v emocionálnom vzťahu, pretože je ukazovateľom  sily a stability, taktiež zvyšuje súdržnosť účastníkov, a tak vytvára obraz nepriateľov. Vieme, že konflikt rovnocenných účastníkov na rovnakom stupni riadenia je riešiteľný oveľa ťažšie ako konflikt medzi stranami s rozdielnou mocou.

 

Západná kultúra vníma konflikty ako súťaž, ktorá má víťaza a porazeného. Pre nich úspešné vy­riešenie konfliktu znamená maximálny spoločný zisk. Vtedy musia obe strany veriť, že druhá strana sleduje záujem oboch.

 

 

 

Druhy konfliktov

 

 

 

Konflikt vzťahov - vzniká na základe predsudkov, nesympatie, nedostatkom komunikácie, prerozprávanej situácie, či vytrhnutej z kontextu.

 

Konflikt hodnôt - je ovplyvnený individuálnym rebríčkom hodnôt.

 

Štrukturálny konflikt - je spôsobený neporozumením svojej roly, odlišným vzájomným očakávaním, alebo zlým systémom.

 

Konflikt informácií - spôsobuje ho nedostatok informácií, odlišné pochopenie, či rozdielny zdroj informácií.

 

Konflikt záujmov - spôsobuje ho presvedčenie, že druhá strana mi bráni uspokojiť moje záujmy.

 

Vnútroosobnostný konflikt je vo vedomí jednotlivca, súboj rovnako silných motívov, potrieb a záujmov. Medziosobnostný konflikt, kedy jednotlivci majú odlišné ciele a uznávajú iné hodnoty, Medziskupinový konflikt sa nachádza v konkurencii, kedy skupiny sa snažia dosiahnuť rozdielne ciele.

 

 

 

Riešenia sporov z hľadiska vplyvu zúčastnených strán

 

 

 

Súd, arbitráž, rozhodcovské konanie – sudca, arbiter, rozhodca – proces je formálne daný, dohoda sa nedosahuje vyjednávaním, obsahom sú práva sporiacich sa strán, nie ich záujmy a potreby, sudca (rozhodca) rozhodne podľa zákonov, zvyklostí alebo precedensov, o výsledku nemožno vyjednávať.

 

Riešenie autoritou – učiteľ, poradca, nadriadený, rodič – rozhoduje sa o čase, o vine a nevine, o obsahu dohody riešenia, o procese riešenia.

 

Vyjednávanie – právnik, zástupca, sporiace sa strany – sporné strany alebo ich zástupcovia dohodnú sporné body, naplánujú postup rokovania a vyjednajú dohodu.

 

Facilitácia – facilitátor, sporiace sa strany – sporiace sa strany rozhodujú o všetkom.

 

Mediácia – mediátor, sporiace sa strany – sporiace sa strany rozhodujú o všetkom./[3]

 

 [1] LILLEY ,R.: Jak jednat s problematickými lidmi. Brno, 2005, s. 17

[2] DEVITO, J.: Základy  mezilidské komunikace. Praha, 2001 ,s. 396

[3] Táňa Lenická.: Konflikty sú prirodzené, len ich treba vedieť využiť, <http://www.obroda.sk/clanok/20204/Konflikty-su-prirodzene,-len-ich-treba-vediet-vyuzit/>

[31. 01 2009]

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.